1 CUPRINS INTRODUCERE ………………………………………………... 2 – 3 CAPITOLUL I. COMUNICARE ȘI CONFLICT ….………….... 4 1.1 Conceptul de conflict………………………………..……….… 4 1.2 Forțele implicate în conflict…………………………...……….. 5 1.3 Dimensiunile conflictului……………………………...……….. 6 1.4 Comunicare și conflict-rolul comunicării în conflict…………. 7 1.5 Valorile întăresc comunicarea………………………………… 17 1.6 Conflictul școlar……………………………………………….. 20 CAPITOLUL II. CERCETARE ASUPRA DEFICIENȚELOR DE COMUNICARE GENERATOARE DE CONFLICTE ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR ȘCOLARE ………………………………… … 21 2.1 Scopul cercetării……………………………………………... 21 2.2 Obiectivele cercetării………………………………………... 21 2.3 Ipotezele cercetării………………….. ……………………… 21 2.4 Metodologia cercetării…………………………………… 21-27 2.5 Concluzii și propuneri de intervenție………………...…. 28-36 BIBLIOGRAFIE ……………………………………..……….. 38-39
< Page 1 | Page 3 >